Εταιρία ΛΙΝΟΣ – Εγκαταστάσεις βιομηχανικών μονάδων, Σιλό αποθήκευσης, Μεταφορικοί κοχλίες, Συστήματα αερομεταφοράς, Βιομηχανικοί αυτοματισμοί, Φίλτρα αποκονίωσης, Μύλοι άλεσης μπαχαρικών, Σφυρόμυλος δημητριακών, Κυλινδρομηχανές αλευρομύλων, Δονητικά κόσκινα, Μηχανήματα συσκευασίας, Ζυγιστικά συστήματα, Μηχανολογικές μελέτες, Ενσακιστικά μηχανήματα, Παρασκευαστήρια Ζωοτροφών, Μηχανήματα σποροδιαλογής. Ξηραντήρια σπόρων/δημητριακών, Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου
 
Μεταφορικά συστήματα (μηχανικά/πνευματικά)Η διακίνηση των προϊόντων σε μία παραγωγική διαδικασία αποτελεί μια πολύ σημαντική  απόφαση για την σωστή και αξιόπιστη λειτουργία της παραγωγικής γραμμής. Η εταιρία ΛΙΝΟΣ προσφέρει μια μεγάλη γκάμα σε συστήματα μεταφοράς των διαφόρων προϊόντων όπως αλευρώδη, ευπαθή προϊόντα, κολλώδη προϊόντα, διαστελλόμενα προϊόντα,
Μηχανήματα μεταφοράς όπως:

  • Κοχλίες
  • Αλυσομεταφορείς (Redler)
  •  Μεταφορικές ταινίες
  • Παλμικοί μεταφορείς
  • Αερομεταφορείς
  • Καδοφόροι αναβατήρες
  • Εύκαμπτοι κοχλιομεταφορείς ελατηρίου (spiral)
  • Τηλεσκοπικές φυσούνες για την φορτοεκφόρτωση οχημάτων

   

Εταιρία ΛΙΝΟΣ – Εγκαταστάσεις βιομηχανικών μονάδων, Σιλό αποθήκευσης, Μεταφορικοί κοχλίες, Συστήματα αερομεταφοράς, Βιομηχανικοί αυτοματισμοί, Φίλτρα αποκονίωσης, Μύλοι άλεσης μπαχαρικών, Σφυρόμυλος δημητριακών, Κυλινδρομηχανές αλευρομύλων, Δονητικά κόσκινα, Μηχανήματα συσκευασίας, Ζυγιστικά συστήματα, Μηχανολογικές μελέτες, Ενσακιστικά μηχανήματα, Παρασκευαστήρια Ζωοτροφών, Μηχανήματα σποροδιαλογής. Ξηραντήρια σπόρων/δημητριακών, Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου
Για περισσότερες πληροφορίες:
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας
& θα επικοινωνήσουμε μαζί σας
Επώνυμο, Όνομα:
Τηλέφωνο:
E-mail:
Ενδιαφέρομαι για:
Μήνυμα:
 

 

 
     Βιομηχανίες
     Τροφίμων