Εταιρία ΛΙΝΟΣ – Εγκαταστάσεις βιομηχανικών μονάδων, Σιλό αποθήκευσης, Μεταφορικοί κοχλίες, Συστήματα αερομεταφοράς, Βιομηχανικοί αυτοματισμοί, Φίλτρα αποκονίωσης, Μύλοι άλεσης μπαχαρικών, Σφυρόμυλος δημητριακών, Κυλινδρομηχανές αλευρομύλων, Δονητικά κόσκινα, Μηχανήματα συσκευασίας, Ζυγιστικά συστήματα, Μηχανολογικές μελέτες, Ενσακιστικά μηχανήματα, Παρασκευαστήρια Ζωοτροφών, Μηχανήματα σποροδιαλογής. Ξηραντήρια σπόρων/δημητριακών, Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου
 
Κτηνοτροφικές / Πτηνοτροφικές Μονάδες

Η εταιρία ΛΙΝΟΣ σε συνεργασία με μεγάλους οίκους του εξωτερικού μπορεί να σας προμηθεύσει με τον απαραίτητο εξοπλισμό

  • Εξοπλισμός κτηνοτροφικών μονάδων
  • Εξοπλισμός πτηνοτροφικών μονάδων
  • Εξοπλισμός Χοιροστασίων
  • Εξοπλισμός Ποιμνιοστάσιων
  • Εξοπλισμός ιπποφορβείων
  • Εξοπλισμός Βουστασίων