Εταιρία ΛΙΝΟΣ – Εγκαταστάσεις βιομηχανικών μονάδων, Σιλό αποθήκευσης, Μεταφορικοί κοχλίες, Συστήματα αερομεταφοράς, Βιομηχανικοί αυτοματισμοί, Φίλτρα αποκονίωσης, Μύλοι άλεσης μπαχαρικών, Σφυρόμυλος δημητριακών, Κυλινδρομηχανές αλευρομύλων, Δονητικά κόσκινα, Μηχανήματα συσκευασίας, Ζυγιστικά συστήματα, Μηχανολογικές μελέτες, Ενσακιστικά μηχανήματα, Παρασκευαστήρια Ζωοτροφών, Μηχανήματα σποροδιαλογής. Ξηραντήρια σπόρων/δημητριακών, Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου
 
Πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και επισκευών

  • Πλήρη γκάμα ανταλλακτικών
  • Μεταφορικοί ιμάντες αναβατήρων/ταινιών
  • Μεταφορικά ελατήρια
  • Άμεση υποστήριξη μετά την παράδοση του εξοπλισμού
  • Συναρμολόγηση και τοποθέτηση μηχανημάτων και έναρξη λειτουργίας


 

 
     Κτηνοτροφικές / Πτηνοτροφικές      Μονάδες